Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BICO Group AB

Flaggningsmeddelande i BICO Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559050-5052 BICO Group AB
InstrumentSE0013647385 B-aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 039 082
Antal rösträtter3 039 082
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2021-10-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 039 082
 - direkt innehavda rösträtter3 039 082
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,89 %
 - direkt innehavda rösträtter4,02 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,02 % 3 039 082
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,02 % 3 039 082
 
Totalt antal rösträtter
 
Kommentar
Flaggning pga att emittenten ändrat antal utestående aktier.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision