Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-13

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Flaggningsmeddelande i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556025-5001 BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0000862997 Common Stock
InnehavareBank of America Corporation
 
Före transaktionen
Antal aktier1 462 801
Antal rösträtter1 462 801
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-05-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier384 657
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter384 657
Andel
 - aktier0,185 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,185 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,185 % 384 657
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade2,017 % 4 200 000
 
TOTALT2,202 % 4 584 657
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBank of America, National Association
 - antal rösträtter4 200 000
 - andel av rösträtter2,017 %
 - bolagBofA Securities, Inc.
 - antal rösträtter384 657
 - andel av rösträtter0,185 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 584 657
 - andel av rösträtter2,202 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision