Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-16

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Biotage AB

Flaggningsmeddelande i Biotage AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556539-3138 Biotage AB
InstrumentSE0000454746 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 711 264
Antal rösträtter3 711 264
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-03-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 301 264
 - direkt innehavda rösträtter3 301 264
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,967 %
 - direkt innehavda rösträtter4,999 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,999 % 3 301 264
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,999 % 3 301 264
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 301 264
 - andel av rösträtter4,999 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision