Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-15

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BONESUPPORT HOLDING AB

Flaggningsmeddelande i BONESUPPORT HOLDING AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556802-2171 BONESUPPORT HOLDING AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-11-14
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 529 903
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter6 529 903
Andel
 - aktier9,96566 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,10485 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,10485 % 6 529 903
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,00015 % 100
 
TOTALT10,105 % 6 530 003
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 530 003
 - andel av rösträtter10,105 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision