Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-15

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Byggmax Group AB

Flaggningsmeddelande i Byggmax Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556656-3531 Byggmax Group AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-14
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 987 833
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 987 833
Andel
 - aktier9,8163 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,8163 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,8163 % 5 987 833
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,1817 % 110 825
 
TOTALT9,998 % 6 098 658
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 098 658
 - andel av rösträtter9,998 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt avyttrat de aktuella värdepapperna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision