Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-03

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556475-5550 Castellum Aktiebolag
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2023-03-02
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 050 726
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter8 050 726
Andel
 - aktier2,3286 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,3286 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,3286 % 8 050 726
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 22,61165 % 9 029 318
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0611 % 211 235
 
TOTALT5,00135 % 17 291 279
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter870 024
 - andel av rösträtter0,25165 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter3 207 369
 - andel av rösträtter0,9277 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter915 446
 - andel av rösträtter0,26478 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter3 663 617
 - andel av rösträtter1,05967 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter3 329 729
 - andel av rösträtter0,9631 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter138 709
 - andel av rösträtter0,04012 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter1 689
 - andel av rösträtter0,00049 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter363 055
 - andel av rösträtter0,10501 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter462 079
 - andel av rösträtter0,13365 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter383 003
 - andel av rösträtter0,11078 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter3 956 559
 - andel av rösträtter1,1444 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter17 291 279
 - andel av rösträtter5,00135 %
 
Kommentar
"The disclosure obligation arose due to total holdings in shares and votes for BlackRock, Inc. going above 5%"
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision