Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-28

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Cint Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Cint Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559040-3217 Cint Group AB (publ)
InstrumentSE0015483276 aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier10 689 088
Antal rösträtter10 689 088
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2023-02-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier10 360 067
 - direkt innehavda rösträtter10 360 067
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,86 %
 - direkt innehavda rösträtter4,86 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,86 % 10 360 067
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,86 % 10 360 067
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter10 360 067
 - andel av rösträtter4,86 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision