Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i CNI Nordic 5 AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i CNI Nordic 5 AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 559145-1801 CNI Nordic 5 AB
Instrument Share
Innehavare BidCo at 6. december 2018 AB

Före transaktionen
Antal aktier 116 900
Antal rösträtter 116 900

Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-02-17
Gränsvärde för antal aktier 10 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 91 900
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 91 900
Andel
- aktier 8,24621 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 1,63685 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,63685 % 91 900
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 1,63685 % 91 900

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Futur Pension Försäkringsaktiebolag
- antal rösträtter 91 900
- andel av rösträtter 1,63685 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 91 900
- andel av rösträtter 1,63685 %

Kommentar
ISIN: SE0011090646, SE0011116482

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/9907D613F6291919

Författare Cision News