Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-06

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Concentric AB (Publ)

Flaggningsmeddelande i Concentric AB (Publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556828-4995 Concentric AB (Publ)
InstrumentSE0003950864 Aktie
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 095 081
Antal rösträtter2 095 081
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2023-02-03
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 913 766
 - direkt innehavda rösträtter1 913 766
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,99709 %
 - direkt innehavda rösträtter4,99709 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99709 % 1 913 766
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,99709 % 1 913 766
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision