Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Coor Service Management Holding AB

Flaggningsmeddelande i Coor Service Management Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556742-0806 Coor Service Management Holding AB
InstrumentSE0007158829 Common Stock
InnehavareThe Capital Group Companies, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier4 847 688
Antal rösträtter4 847 688
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-10-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 774 357
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 774 357
Andel
 - aktier4,98305 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,98305 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,98305 % 4 774 357
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,98305 % 4 774 357
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCapital Research and Management Company
 - antal rösträtter4 774 357
 - andel av rösträtter4,98305 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 774 357
 - andel av rösträtter4,98305 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision