Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-29

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Dometic Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Dometic Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556829-4390 Dometic Group AB (publ)
InstrumentSE0007691613 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier15 927 531
Antal rösträtter15 927 531
 
Transaktionen
Datum2022-04-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier16 427 531
 - direkt innehavda rösträtter16 427 531
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,14 %
 - direkt innehavda rösträtter5,14 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,14 % 16 427 531
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,14 % 16 427 531
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision