Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-21

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556313-5309 Empir Group AB
InstrumentSE0010769182 aktie
Innehavarethomas krishan
 
Före transaktionen
Antal aktier275 000
Antal rösträtter27 500
 
Transaktionen
Datum2021-10-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier322 810
 - direkt innehavda rösträtter32 281
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,8 %
 - direkt innehavda rösträtter5,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,1 % 322 810
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,1 % 322 810
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter32 281
 - andel av rösträtter5,1 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision