Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556313-5309 Empir Group AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-04-22
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 253 950
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter125 395
Andel
 - aktier22,65048 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter20,0011 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 120,0011 % 1 253 950
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,01552 % 973
 
TOTALT20,01662 % 1 254 923
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter125 492
 - andel av rösträtter20,01662 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision