Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-01

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Enea Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Enea Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556209-7146 Enea Aktiebolag
InstrumentSE0009697220 Stamaktie
InnehavareFörsta AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier1 084 929
Antal rösträtter1 084 929
 
Transaktionen
Datum2022-06-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 093 912
 - direkt innehavda rösträtter1 093 912
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,00458 %
 - direkt innehavda rösträtter5,05516 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,05516 % 1 093 912
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,05516 % 1 093 912
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 093 912
 - andel av rösträtter5,05516 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision