Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-14

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eniro Group AB

Flaggningsmeddelande i Eniro Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556588-0936 Eniro Group AB
InstrumentSE0014957320 ENIRO GROUP PREF A
InnehavareB.O. Intressenter AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2022-07-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier57 149 127
 - direkt innehavda rösträtter57 149 127
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,35105 %
 - direkt innehavda rösträtter8,35389 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,35389 % 57 149 127
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,35389 % 57 149 127
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter57 149 127
 - andel av rösträtter8,35389 %
 
Kommentar
Koncernintern överlåtelse. Köp från koncernbolag som flaggat separat såsom sälj.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision