Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-19

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eniro Group AB

Flaggningsmeddelande i Eniro Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556588-0936 Eniro Group AB
InstrumentSE0014957320 Eniro pref A
InnehavareIlija Batljan Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier70 803 549
Antal rösträtter77 162 758
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-07-14
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter3 249 494
 - indirekt innehavda rösträtter3 109 715
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0,47 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,45 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,92 %
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,92 %
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 359 209
 - andel av rösträtter0,9 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision