Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-26

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eniro Group AB

Flaggningsmeddelande i Eniro Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556588-0936 Eniro Group AB
InstrumentSE0014957320 Pref A
InnehavareB.O. Intressenter AB
 
Före transaktionen
Antal aktier136 654 635
Antal rösträtter136 610 521
 
Transaktionen
Datum2022-10-26
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier137 654 635
 - direkt innehavda rösträtter137 610 521
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier20,1151 %
 - direkt innehavda rösträtter20,1155 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 120,1155 % 137 654 635
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT20,1155 % 137 654 635
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter20,1155
 - andel av rösträtter20,1155 %
 
Kommentar
Av antalet aktier ingår 49 016 Pref B aktier
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision