Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Evolution AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Evolution AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556994-5792 Evolution AB (publ)
InstrumentSE0012673267 Aktier
InnehavareFredrik Österberg
 
Före transaktionen
Antal aktier22 465 450
Antal rösträtter22 465 450
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2022-11-24
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier22 465 450
 - direkt innehavda rösträtter50 000
 - indirekt innehavda rösträtter22 415 450
Andel
 - aktier10,44 %
 - direkt innehavda rösträtter0,02 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,42 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,44 % 22 465 450
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,44 % 22 465 450
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagJOvB Investment AB
 - antal rösträtter15 310
 - andel av rösträtter0,01 %
 - bolagÖsterbahr Ventures AB
 - antal rösträtter22 400 140
 - andel av rösträtter10,41 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter22 465 450
 - andel av rösträtter10,44 %
 
Kommentar
Fredrik Österbergs indirekta innehav i Österbahr Ventures AB har förändrats genom indragning av aktier som Bolagsverket registrerade den 24 november 2022. Händelsen har resulterat i att FROS Ventures AB, helägt av Fredrik Österberg, blivit majoritetsägare i Österbahr Ventures AB. Efter indragningen av aktier ägs 48,58 % av aktierna och rösterna i Österbahr Ventures AB av det av Jens von Bahr kontrollerade bolaget JOvB Investment AB och 51,42 % av det av Fredrik Österberg kontrollerade bolaget FROS Ventures AB. Fredrik Österberg och Jens von Bahr kontrollerar dock även framgent Österbahr Ventures AB och dess utövande av rösträtt i Evolution AB (publ) gemensamt. Österbahr Ventures AB:s innehav i Evolution AB (publ) uppgår till 22 400 140 aktier. Jens von Bahrs övriga ägande i Evolution AB (publ) uppgår till 15 310 aktier genom JOvB Investment AB och Fredrik Österbergs direkta ägande uppgår till 50 000 aktier. Jens von Bahr och Fredrik Österberg kontrollerar således sammanlagt 10,44 % av aktierna och rösträtterna i Evolution AB (publ).
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision