Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-23

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Getinge AB

Flaggningsmeddelande i Getinge AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556408-5032 Getinge AB
InstrumentAktie
InnehavareFjärde AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier22 053 987
Antal rösträtter22 053 987
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-06-21
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier21 734 335
 - direkt innehavda rösträtter21 734 335
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,98 %
 - direkt innehavda rösträtter4,98 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,98 % 21 734 335
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,98 % 21 734 335
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter21 734 335
 - andel av rösträtter4,98 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision