Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-22

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Getinge AB

Flaggningsmeddelande i Getinge AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556408-5032 Getinge AB
InstrumentSE0000202624 Aktier
InnehavareAMF Tjänstepension AB
 
Före transaktionen
Antal aktier13 560 264
Antal rösträtter13 560 264
 
Transaktionen
Datum2022-06-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 810 264
 - direkt innehavda rösträtter9 250 000
 - indirekt innehavda rösträtter4 560 264
Andel
 - aktier5,07 %
 - direkt innehavda rösträtter2,12 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,05 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,17 % 13 810 264
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,17 % 13 810 264
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter4 560 264
 - andel av rösträtter1,05 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 810 264
 - andel av rösträtter3,17 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision