Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB (publ)

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i GHP Specialty Care AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556757-1103 GHP Specialty Care AB (publ)
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-08-06
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 3 427 108
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 3 427 108
Andel
- aktier 5,02 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 5,02 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,02 % 3 427 108
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 5,02 % 3 427 108

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 3 427 108
- andel av rösträtter 5,02 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Joakim Lomell
- telefon 08-40942086
- mejljoakim.lomell@avanza.se

Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett
helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är
försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella
aktierna.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/D7EF506D9D27A7C3

Författare Cision News