Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-10

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i HANZA Holding AB

Flaggningsmeddelande i HANZA Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556748-8399 HANZA Holding AB
InstrumentSE0005878543 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier1 780 505
Antal rösträtter1 780 505
 
Transaktionen
Datum2021-11-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 791 170
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 791 170
Andel
 - aktier5,00607 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,00607 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,00607 % 1 791 170
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,00607 % 1 791 170
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter1 791 015
 - andel av rösträtter5,00564 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter155
 - andel av rösträtter0,00043 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 791 170
 - andel av rösträtter5,00607 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettköp.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision