Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-17

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Heba Fastighets Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Heba Fastighets Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556057-3981 Heba Fastighets Aktiebolag
InstrumentClass A shares and Class B shares
InnehavareAnna Vogel
 
Före transaktionen
Antal aktier1 779 840
Antal rösträtter4 469 040
 
Transaktionen
Skäl för flaggningGåva
Datum2022-02-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 879 840
 - direkt innehavda rösträtter12 969 040
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,9107 %
 - direkt innehavda rösträtter8,3957 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,3957 % 4 879 840
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,3957 % 4 879 840
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter12 969 040
 - andel av rösträtter8,3957 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision