Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-16

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Heba Fastighets Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Heba Fastighets Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556057-3981 Heba Fastighets Aktiebolag
InstrumentA aktier och B aktier
InnehavareJohan Vogel
 
Före transaktionen
Antal aktier1 795 840
Antal rösträtter4 485 040
 
Transaktionen
Skäl för flaggningGåva
Datum2022-02-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 895 840
 - direkt innehavda rösträtter12 985 040
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,93 %
 - direkt innehavda rösträtter8,406 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,406 % 4 895 840
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,406 % 4 895 840
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision