Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-07

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559088-4440 Hemnet Group AB (publ)
InstrumentSE0015671995 ORD
InnehavareSprints Euphrasia S.à r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktier11 899 141
Antal rösträtter11 899 141
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-02
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 924 357
 - direkt innehavda rösträtter8 924 357
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,82451 %
 - direkt innehavda rösträtter8,82451 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,82451 % 8 924 357
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,82451 % 8 924 357
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 924 357
 - andel av rösträtter8,82451 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision