Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-31

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559088-4440 Hemnet Group AB (publ)
InstrumentSE0015671995 Ordinary shares
InnehavareGeneral Atlantic RR B.V.
 
Före transaktionen
Antal aktier16 797 508
Antal rösträtter16 797 508
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2023-01-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision