Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-19

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i International Petroleum Corporation

Flaggningsmeddelande i International Petroleum Corporation

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent971300-0298 International Petroleum Corporation
InstrumentCA46016U1084 Common Shares
InnehavareNemesia S.à.r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-11-18
Gränsvärde för antal aktier25 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier40 697 533
 - direkt innehavda rösträtter40 697 533
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier26,19432 %
 - direkt innehavda rösträtter26,19432 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 126,19432 % 40 697 533
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT26,19432 % 40 697 533
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter40 697 533
 - andel av rösträtter26,19432 %
 
Kommentar
Following an internal corporate reorganization, Zebra Holdings and Investments S.à.r.l., Luxembourg has transferred all its shares in International Petroleum Corp. to Nemesia S.à.r.l. - thereby consolidating the group's shareholding in International Petroleum Corp. to one corporate entity. As a result of this transfer of shares, Nemesia S.à.r.l.'s direct shareholding in International Petroleum Corp. corresponds to 26.19432%. The group's aggregate shareholding in International Petroleum Corp. remains unchanged.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision