Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-30

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i INVISIO AB

Flaggningsmeddelande i INVISIO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556651-0987 INVISIO AB
InstrumentSE0001200015 Shares
InnehavareWilliam Demant Fonden
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-06-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 071 458
 - direkt innehavda rösträtter4 423 459
 - indirekt innehavda rösträtter2 647 999
Andel
 - aktier15,69737 %
 - direkt innehavda rösträtter9,81928 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,87808 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 115,69736 % 7 071 458
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT15,69736 % 7 071 458
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagWilliam Demant Fonden
 - antal rösträtter4 423 459
 - andel av rösträtter9,81928 %
 - bolagWilliam Demant Invest A/S
 - antal rösträtter2 647 999
 - andel av rösträtter5,87808 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 071 458
 - andel av rösträtter15,69737 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision