Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-22

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i IRRAS AB

Flaggningsmeddelande i IRRAS AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556872-7134 IRRAS AB
InstrumentSE0008321202 Common Stock
InnehavareSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier2 505 322
Antal rösträtter2 505 322
 
Transaktionen
Datum2022-06-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 394 597
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 394 597
Andel
 - aktier5,52909 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,52909 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,52909 % 4 394 597
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,52909 % 4 394 597
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagSEB Life International Assurance Company
 - antal rösträtter4 394 597
 - andel av rösträtter5,52909 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 394 597
 - andel av rösträtter5,52909 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision