Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i JM AB

Flaggningsmeddelande i JM AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556045-2103 JM AB
InstrumentSE0000806994 AK
InnehavareAMF Tjänstepension AB
 
Före transaktionen
Antal aktier6 911 656
Antal rösträtter6 911 656
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2022-07-29
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 911 656
 - direkt innehavda rösträtter6 200 000
 - indirekt innehavda rösträtter711 656
Andel
 - aktier10,12 %
 - direkt innehavda rösträtter9,08 %
 - indirekt innehavda rösträtter1,04 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,12 % 6 911 656
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,12 % 6 911 656
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter711 656
 - andel av rösträtter1,04 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 911 565
 - andel av rösträtter10,12 %
 
Kommentar
JM har gjort en nedsättning av sitt aktiekapital
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision