Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-22

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Knowit Aktiebolag (publ)

Flaggningsmeddelande i Knowit Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556391-0354 Knowit Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0000421273 Equity
InnehavareNordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier1 348 274
Antal rösträtter1 348 274
 
Transaktionen
Datum2023-03-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 379 503
 - direkt innehavda rösträtter1 379 503
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,0331 %
 - direkt innehavda rösträtter5,0331 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,0331 % 1 379 503
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,0331 % 1 379 503
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förNordea Avtalspensionsfond Midi
 - antal rösträtter2 262
 - innehav upphör förNordea Aktieallokering
 - antal rösträtter2 403
 - innehav upphör förNordea Stratega 90 Fund
 - antal rösträtter234
 - innehav upphör förNordea Stratega 50
 - antal rösträtter3 104
 - innehav upphör förNordea Stratega 70
 - antal rösträtter4 755
 - innehav upphör förNordea Invest Nordic Small Cap KL
 - antal rösträtter1 557
 - innehav upphör förNordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter312 216
 - innehav upphör förNordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige
 - antal rösträtter326 479
 - innehav upphör förNordea Småbolagsfond Sverige
 - antal rösträtter689 979
 - innehav upphör förNordea Stratega 15
 - antal rösträtter580
 - innehav upphör förNordea Stratega 30
 - antal rösträtter4 705
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 379 593
 - andel av rösträtter5,0331 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision