Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-18

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Kungsleden Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Kungsleden Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556545-1217 Kungsleden Aktiebolag
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-08-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier10 705 380
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter10 705 380
Andel
 - aktier4,90165 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,90165 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,90165 % 10 705 380
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,01784 % 38 967
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,91949 % 10 744 347
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter730 036
 - andel av rösträtter0,33426 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 209 500
 - andel av rösträtter0,55379 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter814 829
 - andel av rösträtter0,37308 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter2 284 419
 - andel av rösträtter1,04596 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter2 181 695
 - andel av rösträtter0,99892 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter35 634
 - andel av rösträtter0,01631 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter283 455
 - andel av rösträtter0,12978 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter238 422
 - andel av rösträtter0,10916 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter2 966 357
 - andel av rösträtter1,35823 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter10 744 347
 - andel av rösträtter4,91949 %
 
Kommentar
The disclosure obligation arose due total holdings attached to shares and votes for BlackRock, Inc. going below 5%.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision