Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-24

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Kungsleden Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Kungsleden Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556545-1217 Kungsleden Aktiebolag
InstrumentSE0000549412 Shares
InnehavareCastellum Aktiebolag
 
Före transaktionen
Antal aktier10 597 525
Antal rösträtter10 597 525
 
Transaktionen
Datum2021-08-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 582 525
 - direkt innehavda rösträtter13 582 525
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,22 %
 - direkt innehavda rösträtter6,22 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,22 % 13 582 525
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,22 % 13 582 525
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 582 525
 - andel av rösträtter6,22 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision