Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i LifeAssays AB (publ)

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i LifeAssays AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556595-3725 LifeAssays AB (publ)
Instrument SE0011205459 Akter
Innehavare Nordnet AB (publ)

Före transaktionen
Antal aktier 462 721
Antal rösträtter 462 721

Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-02-11
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 447 157
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 447 157
Andel
- aktier 4,85 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 4,85 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,85 % 447 157
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 4,85 % 447 157

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
- antal rösträtter 440 557
- andel av rösträtter 4,78 %
- bolag Nordnet Livsforsikring AS
- antal rösträtter 6 600
- andel av rösträtter 0,07 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 447 157
- andel av rösträtter 4,85 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Niklas Matses
- telefon +46733854156
- mejlniklas.matses@nordnet.se

Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet
Livsforsikring AS har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet
utestående aktier och röster till följd av nettosälj i LifeAssays AB

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/BF83A5E394468E1B

Författare Cision