Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lime Technologies AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Lime Technologies AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556953-2616 Lime Technologies AB (publ)
InstrumentSE0011870195 Lime Technologies
InnehavareCliens Kapitalförvaltning
 
Före transaktionen
Antal aktier658 262
Antal rösträtter658 262
 
Transaktionen
Datum2021-10-26
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier739 076
 - direkt innehavda rösträtter739 076
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,56 %
 - direkt innehavda rösträtter5,56 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,56 % 739 076
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,56 % 739 076
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision