Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-23

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Loomis AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Loomis AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556620-8095 Loomis AB (publ)
InstrumentSE0014504817 Common stocks
InnehavareSEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 769 805
Antal rösträtter3 769 805
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-09-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 679 307
 - direkt innehavda rösträtter3 679 307
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,88751 %
 - direkt innehavda rösträtter4,88751 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,88751 % 3 679 307
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,88751 % 3 679 307
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 679 307
 - andel av rösträtter4,88751 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision