Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-16

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)

Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)
InstrumentCA5503721063 Ordinary Shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier51 797 990
Antal rösträtter51 797 990
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-11-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier48 126 881
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter48 126 881
Andel
 - aktier6,54719 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter6,54719 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,54719 % 48 126 881
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,54719 % 48 126 881
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFIAM LLC
 - antal rösträtter6 704 913
 - andel av rösträtter0,91214 %
 - bolagFidelity Institutional Asset Management Trust Company
 - antal rösträtter3 349 050
 - andel av rösträtter0,45561 %
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter34 698 093
 - andel av rösträtter4,72034 %
 - bolagFidelity Management Trust Company
 - antal rösträtter188 721
 - andel av rösträtter0,02567 %
 - bolagStrategic Advisers LLC
 - antal rösträtter3 186 104
 - andel av rösträtter0,43344 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter48 126 881
 - andel av rösträtter6,54719 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision