Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-09

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MedCap AB (publ)

Flaggningsmeddelande i MedCap AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556617-1459 MedCap AB (publ)
InstrumentSE0009160872 aktie
InnehavareALCUR Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier717 304
Antal rösträtter717 304
 
Transaktionen
Datum2022-05-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier757 122
 - direkt innehavda rösträtter757 122
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,11 %
 - direkt innehavda rösträtter5,11 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,11 % 757 122
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,11 % 757 122
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5,11
 - andel av rösträtter5,11 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision