Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-09

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556309-9158 Modern Times Group MTG AB
InstrumentSE0000412371 B Shares
InnehavarePeter Zaldivar
 
Före transaktionen
Antal aktier5 978 779
Antal rösträtter5 978 779
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-08-31
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 978 779
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 978 779
Andel
 - aktier5,1171 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,91099 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,91099 % 5 978 779
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,91099 % 5 978 779
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagKabouter Management, LLC
 - antal rösträtter5 987 779
 - andel av rösträtter4,91099 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 987 779
 - andel av rösträtter4,91099 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision