Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-09

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556309-9158 Modern Times Group MTG AB
InstrumentSE0000412371 Class B shares
InnehavareFlorian Schuhbauer, Klaus Röhrig
 
Före transaktionen
Antal aktier11 565 085
Antal rösträtter11 565 085
 
Transaktionen
Datum2021-11-04
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier11 707 751
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter11 707 751
Andel
 - aktier10,00534 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,60234 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,60234 % 11 707 751
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,60234 % 11 707 751
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagActive Ownership Fund SCS
 - antal rösträtter11 707 751
 - andel av rösträtter9,60234 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter11 757 751
 - andel av rösträtter9,60234 %
 
Kommentar
This notification is given as a joint notification (Sw. gemensam anmälan) by Florian Schuhbauer and Klaus Röhrig, in accordance with Chapter 4, Section 8 of the Financial Instruments Trading Act
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision