Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-25

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556309-9158 Modern Times Group MTG AB
InstrumentSE0018012494 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier6 748 463
Antal rösträtter6 748 463
 
Transaktionen
Datum2023-01-24
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 965 227
 - direkt innehavda rösträtter6 965 227
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,2 %
 - direkt innehavda rösträtter5,01 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,01 % 6 965 227
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,01 % 6 965 227
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 965 227
 - andel av rösträtter5,01 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision