Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-07

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i NCAB Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i NCAB Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556733-0161 NCAB Group AB (publ)
InstrumentSE0017160773 Aktie
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier9 282 186
Antal rösträtter9 282 186
 
Transaktionen
Datum2023-03-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 362 186
 - direkt innehavda rösträtter9 362 186
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,00729 %
 - direkt innehavda rösträtter5,00729 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,00729 % 9 362 186
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,00729 % 9 362 186
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Författare Cision