Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-06

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i NCC Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i NCC Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556034-5174 NCC Aktiebolag
InstrumentSE0000118952 Aktier serie A och B
InnehavareNordstjernan Aktiebolag
 
Före transaktionen
Antal aktier16 684 376
Antal rösträtter106 609 145
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-12-06
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 684 376
 - direkt innehavda rösträtter54 609 145
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,93 %
 - direkt innehavda rösträtter24,31 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 124,31 % 9 684 376
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT24,31 % 9 684 376
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter54 609 145
 - andel av rösträtter24,31 %
 
Kommentar
ISIN aktier serie A: SE0000118952 ISIN aktier serie B: SE0000117970
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision