Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-07

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i NCC Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i NCC Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556034-5174 NCC Aktiebolag
InstrumentSE0000118952 A and B shares
InnehavareOBOS BBL
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2022-12-06
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 000 000
 - direkt innehavda rösträtter52 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,45543 %
 - direkt innehavda rösträtter23,14579 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 123,14579 % 7 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT23,14579 % 7 000 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter52 000 000
 - andel av rösträtter23,14579 %
 
Kommentar
ISIN aktier serie A: SE0000118952 ISIN aktier serie B: SE0000117970
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision