Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-19

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nelly Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Nelly Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556035-6940 Nelly Group AB (publ)
InstrumentSE0015245535 Aktier
Innehavareettfemsjusjäl AB
 
Före transaktionen
Antal aktier807 335
Antal rösträtter807 335
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-11-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier925 000
 - direkt innehavda rösträtter925 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,00136 %
 - direkt innehavda rösträtter5,00136 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,00136 % 925 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,00136 % 925 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter925 000
 - andel av rösträtter5,00136 %
 
Kommentar
Ändringens art: köp och sälj
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision