Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-17

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i New Wave Group AB

Flaggningsmeddelande i New Wave Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556350-0916 New Wave Group AB
InstrumentSE0000426546 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 354 574
Antal rösträtter3 354 574
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-05-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 260 686
 - direkt innehavda rösträtter3 260 686
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,91 %
 - direkt innehavda rösträtter1,34 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,34 % 3 260 686
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,34 % 3 260 686
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 260 686
 - andel av rösträtter1,34 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision