Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-07

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nobia AB

Flaggningsmeddelande i Nobia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556528-2752 Nobia AB
InstrumentSE0000949331 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier8 532 603
Antal rösträtter8 532 603
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-12-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 477 913
 - direkt innehavda rösträtter8 477 913
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,98 %
 - direkt innehavda rösträtter4,98 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,98 % 8 477 913
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,98 % 8 477 913
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 477 913
 - andel av rösträtter4,98 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision