Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-23

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordic Entertainment Group AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Nordic Entertainment Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 559124-6847 Nordic Entertainment Group AB
Instrument SE0012116390 Class B shares
Innehavare The Capital Group Companies, Inc.

Före transaktionen
Antal aktier 3 616 111
Antal rösträtter 3 616 111

Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-07-19
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 3 365 788
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 3 365 788
Andel
- aktier 4,99803 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 4,65832 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,65832 % 3 365 788
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 4,65832 % 3 365 788

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Capital Research and Management Company
- antal rösträtter 2 399 314
- andel av rösträtter 3,3207 %
- bolag Capital Bank and Trust Company
- antal rösträtter 294 069
- andel av rösträtter 0,407 %
- bolag Capital International Limited
- antal rösträtter 24 155
- andel av rösträtter 0,03343 %
- bolag Capital International, Inc.
- antal rösträtter 634 757
- andel av rösträtter 0,87852 %
- bolag Capital International Sarl
- antal rösträtter 13 493
- andel av rösträtter 0,01867 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 3 365 788
- andel av rösträtter 4,65832 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Christopher Aquino
- telefon +12136150469
- mejlGRGroup@capgroup.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/16AF5352B8125654

Författare Cision News