Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-18

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556839-3168 Nordic Waterproofing Holding AB
InstrumentSE0014731089 NWG
InnehavareAlcur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 200 077
Antal rösträtter1 200 077
 
Transaktionen
Datum2021-11-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 228 499
 - direkt innehavda rösträtter1 228 499
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,1 %
 - direkt innehavda rösträtter5,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,1 % 1 228 499
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,1 % 1 228 499
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 228 499
 - andel av rösträtter5,1 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision