Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-12

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Flaggningsmeddelande i Nordic Waterproofing Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556839-3168 Nordic Waterproofing Holding AB
InstrumentSE0014731089 Ordinary shares
InnehavareKINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED
 
Före transaktionen
Antal aktier3 880 000
Antal rösträtter3 880 000
 
Transaktionen
Datum2022-08-10
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 805 641
 - direkt innehavda rösträtter5 805 641
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier24,10587 %
 - direkt innehavda rösträtter24,10587 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 124,10587 % 5 805 641
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT24,10587 % 5 805 641
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 805 641
 - andel av rösträtter24,10587 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision